tőzsdézz Legyen a tőzsde mindenkié! social logos
Facebook

Tartós befektetési számla

Társaságunk ügyfelei ügyfélszámlájuk megnyitásával jogosulttá válnak arra, hogy Tartós Befektetési Számlájukon lekössék megtakarításaikat, a legkedvezőbb hazai online brókerdíjak és díjmentes számlavezetés mellett.

A TBSZ egy olyan alszámla, amelyen

  • a számlán elért ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem, („árfolyamnyereség”),
  • a kamatnak minősülő jövedelm,
  •  és a részvények után kapott osztalék

esetén is elkerülheti az adófizetési kötelezettséget.  
Egy ügyfél egy évben egy szolgáltatónál csak egy TBSZ-t nyithat. Társaságunknál az Ügyfél, az Ügyfélszámla, értékpapírszámla vezetéséről az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételéről szóló szerződés aláírásával jogosulttá válik, hogy a mindenkori hivatkozó jogszabályban meghatározott minimális összeg (aktuálisan 25.000 Ft) befizetésével vagy beutalásával egyoldalúan kezdeményezze megtakarításainak a Tartós Befektetési Számlán történő lekötését. A TBSZ számla megnyitását elektronikusan kezdeményezheti a Netboon kereskedési rendszer Beállítások menüpontjában. A TBSZ igénylésének elküldését követően azonnal megjelenik az adott évi TBSZ számlához tartozó bankszámlaszám, amelyre az átutalás elvégezhető.

A befizetett összeg a lekötés naptári évében még tovább növelhető további utalásokkal vagy befizetésekkel, de azt követően már nem. Ha a következő naptári évben újabb összeget szeretne lekötni, az már egy második TBSZ-re kerül.

A befizetést úgy is teljesítheti, hogy már meglévő Nyugdíj-előtakarékossági számláját (továbbiakban: NYESZ) alakítja át TBSZ-szé. (Ebben az esetben azonban az átalakítás évében, és az azt megelőző évben a NYESZ-re történt befizetések után igénybevett adójóváírásokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott kamat mértékével növelten vissza kell fizetni.) A TBSZ-re befizetésként értékpapír csak akkor kerülhet, ha NYESZ kerül átalakításra, egyéb esetben nem.

A befizetés naptári évét követő évben kezdődik el a TBSZ lekötési időszaka, amely két részből, egy hároméves, majd ezt követően egy két éves lekötési időszakból áll. Ezen időszak alatt korlátlan számú ügyletet lehet kötni ellenőrzött tőkepiaci ügyletben minden olyan forintban denominált pénzügyi eszközre, amely szerepel a Társaságnál elérhető termékek listáján.

A törvényi előírások miatt azonban a TBSZ számlán nem érhetőek el olyan, egyébként a BÉT-re bevezetett értékpapírok, amelyeknek a névértéke nem forintban van meghatározva. (A részvények közül pl. ilyenek a következők: AAA, Fotex, Graphisoft, Orco. A befektetési jegyek között is vannak olyanok, amelyeknek névértéke nem forintban van meghatározva. Az egyes értékpapírok névértékét megtalálja a BÉT oldalán.)

Az öt éves lekötési időszak vége előtt részleges pénzfelvételre csak a három éves lekötési időszak végén van lehetősége. Ilyenkor legalább 25 000 Ft-ot a számlán kell hagynia. A felvett rész az általános szabályok szerint adóköteles, a számlán maradt összegre pedig továbbra is érvényes az adómentesség. Más időpontokban történő pénzfelvétel a lekötést teljes egészében megszűnteti, és ezzel az adómentesség a teljes összegre megszűnik.

Adókötelezettség keletkezése esetén az aktuális portfolió-érték és a befizetett összeg közötti pozitív különbség (részleges feltörés esetén annak a felvett összeggel arányos része) – mint lekötési hozam – az adó alapja. Az adót Önnek kell bevallania és befizetnie.
Az adó mértéke:

  • 16% a hároméves lekötési időszak alatti megszakítás esetén,
  • 10% a hároméves lekötési időszak lejártakor vagy a kétéves lekötési időszak tartama alatt.
  • 0% a ötéves lekötési időszak lejártakor

A TBSZ feltörése esetén a jövedelem külön adónem alá tartozik, így az nem vonható össze a normál értékpapírszámlán folytatott kereskedés során elért nyereséggel-veszteséggel.
A TBSZ-szel kapcsolatos előírásokat megtalálja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 67/B. §-ában.