tőzsdézz Legyen a tőzsde mindenkié! social logos
Facebook

GYIK

Tartalomjegyzék
Számlanyitás, számlavezetés
Pénz átutalása, értékpapír transzfer, készpénz be- és kifizetése
Tőzsdei kereskedés
RANDI
Netboon
Mobil Broker Tartós Befektetési Számla Nyugdíj Előtakérossági Számla Adatszolgáltatás Tőzsdei adózás Biztonsági SMS jelszó Fogalmak
SZÁMLANYITÁS
Mire jó az előregisztráció?

Az előregisztráció segítségével online kitöltheti a szerződés pontjait, így a szerződéskötés ideje jelentősen lecsökken.

Az előregisztációhoz kattintson ide.
Milyen költségekkel jár a számlanyitás?

A Random Capital Zrt. sem a számlanyitásért, sem a számlavezetésért nem számít fel díjat.

Hol tudok számlanyitást kezdeményezni?

A számla megnyitásához szükséges leendő ügyfeleink vonatkozó jogszabály szerint történő azonosítása. Az azonosítás történhet:

 • Társaságunk ügyfélszolgálati irodájában (1053 Budapest, Szép utca 2.), ekkor a szerződéskötés azonnal megtörténik
Milyen dokumentumokra van szükségem a számla megnyitásához, illetve a kötelező azonosítás elvégzéséhez, ha természetes személyként nyitom meg a számlát?
 • Belföldi természetes személy személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy kártya formátumú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
 • Külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedélye.
 • 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele, diákigazolványa (18 éven aluli személy csak hagyatéki eljáráshoz kapcsolódóan nyithat számlát Társaságunknál).
 • TAJ- kártya (amennyiben van)
 • Adóigazolvány - adókártya helyett el tudjuk fogadni az APEH által kiállított azon 30 napig érvényes igazolást, amellyel az adókártya igénylését igazolják. Ezt mindenképpen eredeti példányban kell bemutatnia számlanyitáskor.
Nyithat-e számlát a Random Capital Zrt.-nél jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet?

Igen, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek is nyithatnak számlát a Random Capital Zrt-nél, amelyhez a következő dokumentumok szükségesek:

 • A képviselet ellátására jogosult természetes személy azonosító okmányain túl az aláírási címpéldányt (ebből elegendő másolat is) kérjük bemutatni, valamint az azt igazoló (30 napnál nem régebbi) eredeti okiratot, hogy:
  • A belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta.
  • Más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta.
  • Külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént, valamint ezen dokumentum hitelesített magyar nyelvű fordítása.
 • Cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát).
Kizárólag a 30 napnál nem régebbi cégkivonatokat és bejegyző végzést fogadjuk el.
További információt talál a számlanyitás menetéről itt.
Nyithat-e számlát a Random Capital Zrt.-nél kiskorú?

Kiskorú számlanyitására kizárólag a Társaság üzletszabályzatában meghatározott módon, hagyatéki eljárás keretében van lehetőség.

Nyithat-e számlát a Random Capital Zrt.-nél külföldi állampolgár?

Igen, külföldi állampolgár is lehet ügyfél.

A számlanyitást követően mennyi idő elteltével tudok tranzakcionálni?

A számlanyitást követően a számla azonnal elérhető, így a fedezetek rendelkezésre állását követően tranzakciók bonyolíthatók.

Hogyan lehet megszüntetni a számlát?

Értékpapírszámla megszüntetésére Ügyfélszolgálatunkon, személyes megjelenés útján, vagy két tanú által hitelesített írásbeli kérelem alapján kerülhet sor. Felhívjuk figyelmét arra, hogy csak nullás egyenlegű számla szüntethető meg.

A szerződés megkötésekor mindenképpen szükséges az eredeti igazolványokat, okiratokat bemutatnom, vagy elegendő a személyes adataimat csak szóban közölnöm?

A hatályos törvény alapján Társaságunk köteles számlanyitás során megkövetelni az eredeti igazolványok, okiratok bemutatását. Ezek hiányában a szerződéskötést meg kell tagadnunk.

Ha nincs adókártyám, akkor hogyan nyithatok számlát?

Számlanyitáskor adókártya helyett el tudjuk fogadni az APEH által kiállított azon 30 napig érvényes igazolást, amellyel az adókártya igénylését igazolják.

Számlaértesítőt hogyan igényelhetek?

Számlaértesítővel kapcsolatos igényét jelezheti személyesen Ügyfélszolgálatunkon, vagy e-mailen keresztül, illetve telefonon bejelentve.

Megváltozott a telefonszámom, e-mail címem vagy a levelezési címem. Hogyan tudom bejelenteni?

Telefonszámát, e-mail címét, illetve levelezési címét a Netboon kereskedési rendszer Beállítások menüpontjában tudja megváltoztatni.

Megváltozott az állandó lakcímem, vagy a számlanyitáskor beazonosításra használt dokumentumaim sorszáma. Mi a teendő?

Személyazonosító dokumentumaiban bekövetkezett változás esetén kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a +36-1-501-3300-ás telefonszámon, ahol ügyfélszámának és telefonos jelszavának igazolását követően az adatokat ügyintézőink frissítik rendszerünkben.

A számlanyitáskor nem adtam meg bankszámlaszámot, illetve új bankszámlaszámot szeretnék megadni. Mit kell tennem?

Amennyiben a számlanyitáskor nem adott meg a saját nevére szóló bankszámlaszámot, vagy új bankszámlaszámot kíván megadni, úgy az alábbi lehetőségek közül választhat: vagy beutal a rögzíteni kívánt bankszámlaszámról az Ön Random Capital Zrt.-nél vezetett egyedi számlaszámára bármekkora összeget, vagy ügyfélszolgálatunkon bemutat egy, a számlavezető bank által kiállított igazolást, számlaszerződést, illetve bankszámlakivonatot, amellyel igazolni tudja, hogy a bankszámlaszám az Ön nevére szól.

Lehet-e meghatalmazott a számlám felett?

Igen, az Üzletszabályzatban foglalt korlátozásokkal. Meghatalmazás adható egyrészt személyesen, Társaságunk ügyfélszolgálatán az Üzletszabályzat mellékletét képező meghatalmazási minta aláírásával, másrészt személyes megjelenés nélkül, a meghatalmazás közokiratba foglalásával. A meghatalmazás maximális időtartama 1 év lehet, és az elektronikus kereskedési rendszerre nem terjedhet ki.

Egy értékpapírszámlának lehet több tulajdonosa?

Egy értékpapírszámlának nem lehet több tulajdonosa, csak egy.

Amennyiben egy családtagja, ismerőse szintén kereskedni szeretne, úgy ajánljuk, hogy ő is nyisson számlát saját maga számára. Mivel a számlanyitás és számlavezetés ingyenes,  így az nem okoz külön költséget.
Pénz átutalása, értékpapír transzfer, készpénz be- és kifizetése

Hogyan utalhatok pénzt a Random Capital Zrt.-nél vezetett számlámra?

Minden ügyfelünk banki átutalással utalhat pénzt ügyfélszámlájára. Az egyedi, az adott ügyfél ügyfélszámlájához kapcsolódó számlaszám megtalálható a Netboon rendszer Beállítások/Ügyféladatok menüpontjában. Ügyeljen arra, hogy a normál és a tartós befektetési számlájához különböző számlaszámok tartoznak.

Hogyan utalhatok pénzt a Random Capital Zrt.-nél vezetett Tartós Befektetési Számlámra?

Tartós Befektetési Számlájának számlaszámát a Netboon rendszer Beállítások menüpontjában találja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Tartós Befektetési Számlájának számlaszáma nem egyezik meg a normál számlaszámával. Kérjük, hogy utaláskor ezt vegye figyelembe.

Hogyan tudok bankkártyával befizetni a számlámra?

Amennyiben dombornyomott Visa, MasterCard, vagy nem dombornyomott Electron, illetve OTP Bank által kibocsátott Maestro kártyája van, úgy a NetBoon rendszerben a Számlainformációk/Egyenleg feltöltés bankkártyával menüpont alatt tud pénzt feltölteni számlájára. A bankkártyás befizetés banki költsége a befizetett összeg 1%-a, ám az ilyen befizetés azonnal megjelenik a számláján. A bankkártyával feltöltött összeg kizárólag prompt piaci megbízások fedezetéül szolgálhat, tekintettel arra, hogy az összeg csak a jogi egyenlegben jelenik meg azonnal és T+3 napon belül kerül fizikailag jóváírásra. Tehát nem használható határidős ügyletek fedezetéül, valósidejű adatszolgáltatás és sms szolgáltatás igénybevételére, amíg fizikailag rendelkezésre nem áll a számlán.

Hogyan transzferálhatok értékpapírt a Random Capital Zrt.-nél vezetett számlámra?

Értékpapírokat Társaságunk KELER Zrt.-nél vezetett 483/M számú számlájára transzferálhat. A transzfert indító intézményt kérje meg, hogy tüntessék fel az Ön Randomos ügyfélszámát a közlemény rovatban.

Transzferálhatok értékpapírt a Tartós Befektetési Számlámra?

Tartós Befektetési Számlára értékpapírtranszfer csak az Ügyfél Nyugdíj Előtakarékossági Számlájának (NYESZ) átalakításához kapcsolódó eljárások során indítható.

Transzferáltathatok-e más nevére szóló értékpapírszámlára értékpapírt, vagy más személy transzferáltathat-e értékpapírt a számlámra?

Igen, erre van lehetőség. Azonban mivel ez tulajdonos váltást eredményez, így ennek jogcímét (adásvétel, ajándékozás, közös vagyon megosztása, apport, stb.) igazolni kell. Ehhez az ezt igazoló okirat (szerződés, határozat, végzés stb.) másolatát meg kell küldenie Társaságunk részére.

Hogyan utalhatok el pénzt a Random Capital Zrt.-nél vezetett számlámról a bankszámlámra?

Átutalási megbízást telefonon (06-1-501-3300), e-mailben (info@randomcapital.hu ), vagy faxon (06-1-700-2900) adhat, a Random Capital Zrt. rendszerében rögzített bankszámlaszámra. Munkatársunk minden esetben visszahívja Önt a rendszerünkben rögzített telefonos elérhetőségén a telefonos jelszóval történő beazonosítás érdekében.

Utalhatok más nevére szóló bankszámlára is a Random Capital Zrt.-nél vezetett számlámról?

Társaságunk átutalást kizárólag a rendszerünkben rögzített, saját névre szóló számlaszámra teljesít.

Hogyan igazolhatom, hogy az utalásnál megadott bankszámlaszám a saját nevemre szól?

Az utalási megbízásnál megadott számlaszámot kétféleképpen igazolhatja, mint saját számlaszámát.
 1. Beutal bármekkora összeget a célszámláról a Társaságunknál vezetett ügyfélszámlájára.
 2. Az adott bankszámlaszámhoz tartozó számlaszerződéssel, számlakivonattal vagy a bank által kiállított bármilyen okirattal igazolja, hogy az adott számlaszám az Ön nevére szól.

Hogyan transzferálhatok el értékpapírt a Random Capital Zrt-nél vezetett számlámról?

Értékpapír transzferálási megbízást telefonon (06-1-501-3300), e-mailben (info@randomcapital.hu ), vagy faxon(06-1-700-2900) adhat. Munkatársunk minden esetben visszahívja Önt a rendszerünkben rögzített telefonos elérhetőségén a telefonos jelszóval történő beazonosítás érdekében.

Hogyan vehetek fel készpénzt a Random Capital Zrt.-nél vezetett számlámról?

Készpénz felvételére Társaságunk 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5. szám alatt található ügyfélszolgálati irodájában van lehetőség. A 300.000 Ft feletti készpénz felvételt 2 munkanappal korábban jelezni kell. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a készpénzfelvételi jutalék akkor is terhelésre kerül, ha az igényelt összeget mégsem veszi fel.

Transzferáltathatok az értékpapír-számlámra a BÉT-re be nem vezetett értékpapírokat?

Nem, a Társaság tőzsdén kívüli értékpapírokkal nem foglalkozik. Amennyiben ilyen értékpapír érkezik Társaságunkhoz, azt haladéktalanul visszaküldjük a küldő számlára.

Mennyi idő alatt érkezik meg az átutalásom a Random Capital-nál vezetett értékpapírszámlámra?

Mivel Társaságunk nem bank, így nem GIRO rendszerben dolgozik. Számláján akkor kerül jóváírásra az összeg, amint az a normál banki forgalommal megérkezik hozzánk, és az átkerül Társaságunk saját nyilvántartási rendszerébe. Ez az utalás értéknapját követően 1-2 munkanapot vesz igénybe

Hogyan lehet az ügyfélszámlára készpénzt befizetni?

Készpénz befizetésre a Random Capital Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.) van lehetőség. Pénztár nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 9-től 16 óráig.

Milyen devizanemben tudok utalást/kifizetést kezdeményezni?

Társaságunk nem foglalkozik devizával, így átváltásra sincs lehetőség. Kizárólag magyar Forintban tudunk utalási és készpénz-kifizetési megbízásokat teljesíteni, valamint utalást és befizetést is csak ebben a pénznemben fogadunk.

Tőzsdei kereskedés

Milyen termékek érhetők el a Random Capital kereskedési felületein keresztül?

Társaságunknál a BÉT részvény szekciójába bevezetett értékpapírokra (részvényekre, befektetési jegyekre, certifikátokra) és a decemberi lejáratú BUX-ra lehet megbízásokat adni online és offline módon. A tőzsdén kívüli piacon forgalmazott állampapírok jelenleg offline módon érhetők el.

A decemberi lejáratú BUX-ra nem fogad el ajánlatot a rendszer. Mit tegyek?

A határidős kereskedéshez el kell fogadnia a Netboon rendszer Beállítások/Határidős keretszerződés menüpontjában található „Bizományosi keretszerződést”. Az Elszámolóház az elfogadást követő kereskedési napon nyitja meg Önnek a határidős alszámlát. Ezt követően van lehetősége ajánlatot bevinni a decemberi lejáratú BUX-ra. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a kereskedési napon 16:30 percig elfogadott szerződés esetén nyílik meg a következő kereskedési napra a határidős alszámla.

Hogyan működik a piaci áras megbízás?

Társaságunknál a piaci áras ajánlat megadása esetén Önnek csak a megvásárolni/eladni kívánt darabszámot kell beállítania, az árat nem. Az ajánlata úgy kerül be a BÉT rendszerébe, hogy a teljes megadott darabszámra teljesülni tudjon. Amennyiben az ajánlati könyvben a legjobb ársávon nincs elegendő darabszám, úgy az ajánlat a többi ársávon is teljesül.

Mit is jelent ez a gyakorlatban?

Tegyük fel, hogy piaci áron szeretnénk vásárolni 100 db OTP részvényt.
Az ajánlati könyvben a következő adatokat látjuk:

Vételi árfolyam

Vételi mennyiség

Eladási árfolyam

Eladási mennyiség

4880

1373

4881

70

4876

41

4887

10

4875

127

4888

2500

4873

250

4889

60

4872

150

4895

3000

Amennyiben piaci árasként adjuk meg az ajánlatunkat, a következőképpen fog teljesülni:
70 db 4881 Ft-on
10 db 4887 Ft-on
20 db 4888 Ft-on

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy piaci áras ajánlat esetén a fedezet az értékpapír adott napi felfüggesztési limitára alapján kerül elkülönítésre.
Példa: 100 db OTP részvényt szeretne vásárolni piaci áron, amelynek az előző napi záróára 5 000 Ft volt. Önnek 5000*115%+jutalék mértékű fedezettel kell rendelkeznie, tehát 576.150 Ft-tal.

Hogyan működik a villám ajánlat?

A BÉT MMTS rendszerében a pillanatnyilag az ajánlati könyvben lévő legjobb áron kerül teljesítésre. Ha nincs a legjobb ársávon megfelelő mennyiség, hogy a teljes megbízás teljesüljön, akkor az részteljesül és visszavont státuszba kerül. Tehát annyi darabszám telejsül, amennyire ellenoldali ajánlta volt az ajánlati könyvben. Ilyenkor a megbízásunk már nem fog tovább teljesülni, a nem teljesült darabszámra egy új megbízást kell megadni az adott papírra vonatkozóan.

Hogyan is működik ez a gyakorlatban?


Vételi árfolyam

Vételi mennyiség

Eladási árfolyam

Eladási mennyiség

4880

1373

4881

70

4876

41

4887

10

4875

127

4888

2500

4873

250

4889

60

4872

150

4895

3000

A fenti ajánlati könyv adataiból indulunk ki ismét és ugyancsak 100 db OTP részvényt szeretnénk vásárolni villám áron. Ez esetben azonban csak 70 db fog teljesülni 4881 Ft-on, majd az ajánlat részteljesült státuszba kerül és visszavonódik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a decemberi lejáratú BUX-ra adott villám áras megbízások a piaci áras megbízásokként (több ársávon) teljesülnek.

Mit jelent a limit áras megbízás?

Limit áras megbízás esetén Ön megadja azt a maximum árat, amennyiért meg szeretné vásárolni a papírt vagy azt a minimum árat, amennyiért hajlandó eladni. Amennyiben van olyan szereplő a BÉT-en, aki az Ön által megadott áron hajlandó Önnel ügyletet kötni, akkor a megbízás teljesítésre kerül. Megbízása szempontjából, ha az Ön által meghatározott árnál olcsóbban tud vásárolni, vagy magasabb áron el tudja adni a papírját, akkor a BÉT rendszere az Önnek a kedvezőbb áron fogja teljesíteni a megbízást.

Mit jelent a T+3 napos elszámolás?

A Budapesti Értéktőzsde prompt piacán a tranzakciót követő 3. kereskedési napon kerül sor az adott ügylet fizikai elszámolására.
Vagyis ha Ön vásárol X Ft-ért 1 db részvényt, akkor fizikailag a 3. kereskedési napon tűnik el a számlájáról a pénz, és ugyanekkor kerül számlájára az értékpapír. Azonban jogilag a pénz már nem a tulajdona, így nem rendelkezhet vele, míg a papír már az Ön tulajdonában áll, így rendelkezhet is vele. Ez okozza a fizikai és a jogi egyenleg közötti különbséget.

Mi a különbség a jogi és a fizikai egyenleg között?

A jogi egyenleg és a fizikai egyenleg közötti eltérést a T+3 napos elszámolás okozza.
A jogi egyenleg az, amelyet a BÉT-en részvényekkel, certifikátokkal és befektetési jegyekkel való kereskedésre használhat fel.
Az állampapírok elszámolása T napos, a decemberi lejáratú BUX elszámolása pedig T+1 napos, így erre a célra csak a fizikai egyenlegét használhatja fel.
A fizikai egyenlege az – feltéve, ha nem kötött olyan ügyletet, amelynek elszámolása a későbbiekben ezt csökkenteni fogja – amelyet felvehet, elutaltathat és eltranszferáltathat.

Mire jó a stop-limit áras megbízás?

A stop-limit áras ajánlatnak két típusa van.

 • Vételi stop-limit

Ez az ajánlat arra való, ha a jelenlegi piaci árnál magasabb árfolyamon szereznénk vásárolni. Ezt abból a megfontolásból tehetjük például, ha jelenleg nem vagyunk meggyőződve egy részvény árának folyamatos emelkedéséről, ám úgy gondoljuk, ha az árfolyam meghalad egy bizonyos értéket, akkor már érdemes vásárolni, mert onnantól kezdve biztosnak érezzük az emelkedést.
Ilyen esetben egy vételi megbízást kell bevinnünk, ahol a limitár mellett meg kell adnunk egy aktiválási árat is. A limitárnak magasabbnak kell lennie, mint az aktiválási árnak.
Ez a megbízás úgy működik, hogy amint kötés születik a BÉT-en az adott részvényre az aktiválási áron, vagy a feletti áron, akkor az ajánlat a megadott limitárral bekerül az ajánlati könyvbe. Innentől úgy viselkedik, mint egy hagyományos limitáras vételi ajánlat. Vagyis akkor teljesül, ha a megadott limitáron, vagy annál olcsóbban van eladó papír.
Ezen ajánlat teljesülésénél az aktiválási ár a minimum ár, a limitár pedig a maximum ár. Az aktiválási ár és a limitár közötti különbözetet az adott részvény árlépésközének és likviditásának figyelembevételével kell meghatározni. Ha a két ár között túl kicsi a különbség, vagy éppen egyenlők, akkor előfordulhat, hogy az árfolyam átugorja ezt a megadott intervallumot, így az ajánlat nem tud teljesülni.

 • Eladási stop-limit (stop loss)

Ez az ajánlat arra való, hogy a jelenlegi piaci árnál alacsonyabb áron tudjunk eladni részvényt. Például ha egy meglévő részvénypozíciónkból mindenképpen ki akarunk szállni, ha a részvények ára egy általunk meghatározott árszint alá csökkenne.
Ilyen esetben a már korábban megvásárolt részvényeinkre eladási megbízást kell bevinnünk, ahol meg kell adnunk egy aktiválási árat is. A limitárnak alacsonyabbnak kell lennie, mint az aktiválási árnak.
Ez a megbízás úgy működik, hogy amint kötés születik a BÉT-en az adott részvényre az aktiválási áron, vagy az alatti áron, akkor az ajánlat a megadott limitárral bekerül az ajánlati könyvbe. Innentől úgy viselkedik, mint egy hagyományos limitáras eladási ajánlat. Vagyis akkor teljesül, ha az adott papírt a megadott limitáron, vagy annál drágábban megveszi valaki.
Ezen ajánlat teljesülésénél a limitár a minimum ár, az aktiválási ár pedig a maximum ár. Az aktiválási ár és a limitár közötti különbözetet az adott részvény árlépésközének és likviditásának figyelembevételével kell meghatározni. Ha a két ár között túl kicsi a különbség, vagy éppen egyenlők, akkor előfordulhat, hogy az árfolyam átugorja ezt a megadott intervallumot, így az ajánlat nem tud teljesülni.
Egy részvényre csak egy megbízást tud rögzíteni. Arra nincsen lehetőség, hogy stop-loss és nyereséget realizáló eladási ajánlatot egyszerre adjon meg.

A stop-limit ajánlat egy külön ajánlat. Vételi megbízásban eladásra, eladási megbízásban vételre nem tud megbízást adni. Kérjük, hogy a félreértések elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezen megbízás jellemzőit.

Milyen határidős termékek érhetők el a Random Capitalnál?

Társaságunknál a határidős piacon a decemberi lejáratú BUX-ot érheti el.

Decemberi lejáratú BUX fedezetszámítása:

Árfolyamtól függetlenül kell számolni egy határidős kontraktusnál a fedezettel.
A BUX határidős termékek alapletéti követelménye az elszámolóház (KELER) mindenkori leiratában kerül kihirdetésre.. A fedezeti szükséglet a Random Capital rendszerében a KELER letéti követelmény 2-szerese egy kontraktusnál.
Ezen összegen alapul a figyelmeztetési szint és a kényszerlikvidálási szint.

Figyelmeztetési szint:  KELER alapletéti követelmény * 1,75 (egy kontraktusnál
Kényszerlikvidálási szint: KELER alapletéti követelmény * 1,5 (egy kontraktusnál)

A határidős termék esetén a likvidálással kapcsolatban mérlegelési jogkörünk nincs. Amint a fedezettségi szint eléri a likvidálási szintet, számítógépes rendszerünk automatikusan likvidálja a szükséges pozíciókat. Nagy árfolyammozgásokkal jellemezhető időszakokban ez a határidős termék kockázatához tartozik, amit a befektetőnek kell viselnie.

Hogyan történik a BUX-kontraktusok elszámolása?

Az elszámolóház minden kereskedési napon elszámolja a határidős kontraktussal elért nyereséget vagy veszteséget.
Az elszámolás alapja az előző napi, és az azt megelőző napi záróár közötti különbség. Ez a különbség pontban van számítva. A tőkeáttétel miatt 1 pont 10 Ft-ot jelent, így kontraktusonként a pontszámkülönbség tízszeresét vonják le/írják jóvá.

Például:
van 3 db BUX1012-es long pozíciónk
záróárak:
hétfő: 22 000 pont
kedd: 22 060 pont
A fentiek alapján – mivel long pozíciónk van, tehát a növekedésre számítunk – az alábbi összeg kerül jóváírásra a számlánkon szerdán:
(22 060 pont – 22 000 pont) * 10 * 3db kontraktus = 1 800 Ft
Amennyiben 3 db short pozíciónk lenne, úgy ugyanezen körülmények között 1 800 Ft-ot vonnának le a fedezetünkből.
A pozíció nyitásakor és zárásakor a nyitási/zárási árfolyam és az aznapi záróár különbözete az elszámolás alapja.

Maximum hányszoros tőkeáttétellel lehet a Társaságnál kereskedni?

A Random Capital lehetőséget nyújt akár 7x-es tőkeáttétellel történő kereskedésre is, ami azt jelenti, hogy az összfedezet értékének maximum hétszereséért van lehetőség TDT megbízásokat adni. A tőkeáttételes pozíciók a kereskedés végét megelőzően zárásra kerülnek.
Az egyes értékpapírok fedezeti értékét valamint az egyes értékpapírokra vonatkozó maximális tőkeáttétel mértékét a Társaság naponta és egyedileg határozza meg. Ezen értékek  a Társaság Netboon kereskedési rendszerében kerülnek kihirdetésre.

A tőkeáttétel után kell kamatot fizetnem?

A Random Capital Zrt. a tőkeáttétel után nem számol fel kamatot, hiszen az ügylet ugyanazon a napon belül kerül megnyitásra és lezárásra is.

Mely papírokra lehet TDT megbízást adni?

A TDT-ben kereskedhető papírok köre a kereskedési rendszerekben kerül kihirdetésre a következő menüpontok alatt:

 • Netboon és Mobil Broker-ben a Kereskedés – Technikai Daytrade kondíciók menüpontban,
 • RANDI felületén keresztül a Számlainfo fül alatt a Portfolio pénz ablakban.

Mi a shortolás?

Shortoláskor az árfolyam esésére számítva olyan értékpapírra adunk eladási megbízást, amely nincs a birtokunkban, hogy később alacsonyabb áron tudjuk visszavásárolni. Társaságunknál short pozíciót nyitni részvényekkel technikai daytrade (TDT) megbízás keretében lehet, amely megbízások a kereskedés végét megelőzően zárásra kerülnek.
Ezen felül a decemberi lejáratú BUX kontraktusra normál eladási megbízással lehet short pozíciót nyitni.

Mire jó a long pozíció?

Long megbízás esetén az árfolyam emelkedésére számítva vételi ajánlattal nyitjuk a pozíciót, majd magasabb áron eladással zárjuk.. Ha emelkedik az árfolyam az eladásig, akkor a tőzsdei befektetés nyereséges, ha csökken az ár, akkor veszteséges.

Milyen kereskedési szakaszok vannak a BÉT-en?

Azonnali piac


Részvényszekció

Nyitó ajánlatgyűjtési részszakasz:

8.30 - 9.00/9.01

Nyitó ügyletkötési részszakasz:

9.00/9.01 - 9.02

Szabad szakasz:

9.02 - 17.00

Záró ajánlatgyűjtési szakasz:

17.00 - 17.05/17.06

Záró ügyletkötési részszakasz:

17.05/17.06

Záróáras kereskedési szakasz:

17.06 - 17.10

Mit jelentenek a különböző készletértékelési elvek?

Ügyfeleinknek lehetőségük van eladási megbízás megadásakor kiválasztani, hogy mely készletüket szeretnék az adott tranzakcióban értékesíteni az alábbiak szerint:

 • FIFO: First In First Out. A legrégebben vásárolt részvényt értékesíti.
 • LIFO: Last In First Out. Az utolsóként vásárolt részvényt értékesíti.
 • LOFO: Lowest In First Out: A legalacsonyabb áron vásárolt részvényt értékesíti.
 • HIFO: Highest In First Out. A legmagasabb áron vásárolt részvényt értékesíti.
A rendszer nem különbözteti meg a Normál, DayTrade illetve Technikai Daytrade-ben vásárolt papírokat. A párosításnál mindig a készletértékelés módja a mérvadó. Amennyiben azt szeretné, hogy DT vagy TDT eladási és vételi megbízásai egymással kerüljenek szembeállításra, válassza a LIFO elvet.

Mit jelent a TDT készletértékelés beállítás?

Amennyiben a TDT készletértékelés be van kapcsolva, úgy a TDT-ben eladott és vásárolt tételek az eddig megszokott módon módosíthatják a meglévő részvény portfoliot.
A szolgáltatás kikapcsolása esetén a TDT kötések a továbbiakban nem változtatnak a meglévő portfolio összetételén. A TDT vételek és eladások FIFO elv alapján kerülnek párosításra (ahogyan a TDT árkülönbözet számítása is történik), ezáltal a TDT eladások esetében megadott készletértékelési elvet a rendszer figyelmen kívűl hagyja. A "Nyereség/Veszteség" kimutatás is ezeknek a párosításoknak megfelelően fog változni. A TDT készletértékelés állapotát kereskedési időben is meg lehet változtatni, viszont az újonnan megadott állapot, csak a következő kereskedési napon fog életbe lépni.

Kikapcsolt TDT készletértékelés esetén a rendszer megkülönbözteti a Normál/DayTrade kötéseket a Technikai Daytrade-ektől.

RANDI

A Randi kereskedési felület felhasználói kézikönyve letölthető innen.

Mi a különbség a RANDI és a Netboon rendszerek között?

A RANDI egy letölthető, telepíthető és teljes mértékben testre szabható program. A rendszerek közül ez a legrugalmasabban alakítható, a professzionális igényeknek is megfelelő alkalmazás. Csak Windows operációs rendszer alatt fut. Stabil internetkapcsolat alatt működik jól.
A Netboon egy weboldal alapú alkalmazás. Nem igényel telepítést, és operációs rendszertől független. Minden számítógépen azonnal használható, amely rendelkezik internetkapcsolattal, és a weboldalak megnyitására alkalmas böngészővel. Felülete kevésbé testre szabható, azonban az internet kapcsolat tekintetében kisebb igénye van, mint a RANDI-nak. Olyan gépeken is használható, ahol nincs lehetősége önálló programokat telepítenie (pl. munkahelyi gép, netkávézók).

A RANDI és a Netboon rendszer a kereskedés tekintetében ugyanazon funkciók ellátására alkalmas.

Elfelejtettem a felhasználónevemet, illetve jelszavamat. Mi a teendő?

A felhasználónevéért, illetve ideiglenes jelszóért hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36-1-501-3300-ás telefonszámon. Ügyfélszámának és telefonos jelszavának igazolását követően adjuk meg felhasználónevét, illetve azt az ideiglenes jelszót, amelyet első a bejelentkezés után meg kell változtatnia.

Hogyan kérhetek új jelszót?

Ha bejelentkezési jelszavát szeretné módosítani, kérjük, jelezze ezen igényét Ügyfélszolgálatunkon, a 06-1-501-3300-as telefonszámon.

Hogyan tudom elmenteni az újonnan szerkesztett saját felületemet?

Az alapértelmezett konfigurációt nem lehet elmenteni (azok minden ügyfél esetében közösek). Ahhoz hogy el tudja menteni az újat, létre kell hoznia egy sajátot, ezt a következőképpen tudja megtenni:
Belép a RANDI-ba, és kiválaszt egy Önnek leginkább megfelelő alapértelmezett konfigurációt. A "Felület" szalagon a "Konfiguráció" gombra kattintva előjön egy menü, ahol a mentést is találta, ott a "Konfigurációk szerkesztése..." menüpontra kattint. A megjelenő ablakban az alsó szövegdobozban adja meg az Ön által választott nevet, majd hozza létre az "Új létrehozása" gombra kattintva. A következő alkalommal, amikor bejelentkezik, már ki fogja tudni választani az újonnan létrehozott konfigurációt, ami már módosítható, felülírható.

Hogyan tudok új instrumentumokat felvenni a Kerinfoba?

A Kerinfo fejlécére jobb egér gombbal kattintva hozható be a tulajdonságok menüpont. A tulajdonságokon belül a Tartalom fül alatt található az instrumentumok, amire két kattintással előhozható az Instrumentumok kiválasztása.

Hol látom a nyitott szerződéseimet?

A RANDI-n belül a nyitott szerződéseit a „szerződések” ablakban láthatja. Felület >Számlainfo fül alatt >Szerződések ablakban.

Hol látom az ajánlati könyvben az általam adott megbízást?

A RANDI kereskedési rendszerben, az ajánlati könyv ablakon belül S V (Saját Vételi) mennyiség, illetve S E (Saját Eladási) mennyiség oszlopban látható az ügyfél által beadott ajánlat.

Hogyan tudom legegyszerűbben kirakni egy papír ajánlati könyvét?

A Kerinfo vagy Árinfo ablakban az adott papíron jobb egérgombra kattintva tudja kiválasztani a papírra vonatkozó ajánlati könyvet.

Hogyan tudok a legegyszerűbben megjeleníteni grafikont?

A Kerinfo vagy Árinfo ablakban az adott papíron jobb egérgombra kattintva a felugró ablakból a megfelelő menüt kiválasztva tudja előhozni a grafikont.

Hogyan tudom módosítani/visszavonni a még nyitott szerződésemet?

Szerződést módosítani csak abban az esetben lehet, ha még nem teljesült, illetve csak részteljesült a már beadott ajánlat.
Módosítást/Visszavonást a Szerződések ablakon belül a még nyitott szerződéses státuszban lévő megbízás, szerződés számára jobb egérgombbal kattintva hozza fel a Módosítás, illetve Visszavonás lehetőségét.

Mit jelent a jogi egyenleg?

A jogi egyenleg az éppen aktuálisan Önt megillető pénzösszeget/értékpapírt jelenti. A kereskedés során a jogi egyenleget érdemes folyamatosan nyomon követni, hiszen az ott rendelkezésre álló pénzösszegből lehet értékpapírokat vásárolni, illetve értékpapírokból eladni. A jogi és fizikai egyneleg különbségét a tőzsdén működő T+3 napos elszámolás okozza. Erről további információkat talál a kereskedéssel kapcsolatos kérdések között.

Mi a fizikai egyenleg?

Az ügyfél szempontjából a fizikai egyenlegnek a kiutalásnál/átvezetésnél és értékpapír transzfernél van jelentősége.

A T+ 3 napos elszámolási időszak miatt van 3 napra lebontva a fizikai egyenleg. A fizikai egyenleg mutatja meg arra a napra vonatkozóan, hogy éppen mekkora összeget lehet kiutalni és mennyi értékpapírt lehet eltranszferálni- feltéve ha nincs olyan még el nem számolt ügylete, amely ezt az összeget a jövőben csökkenteni fogja.

Mit jelent a kapcsolat érvényességének meghosszabítása opció?

Ennek az opciónak a használatával elkerülhető a számítógépek sleep üzemmódja alatt tapasztalható, a kapcsolat megszakadásából adódó kiléptetés is.

Netboon

A Netboon kereskedési felület felhasználói kézikönyve letölthető innen.

Mi a különbség a Netboon és a RANDI között?

A Netboon egy telepítést nem igénylő, web-alapú alkalmazás. Operációs rendszertől független. Minden számítógépen azonnal használható, amely rendelkezik internetkapcsolattal, és a weboldalak megnyitására alkalmas böngészővel. Felülte kevésbé testre szabható, azonban az internet kapcsolat tekintetében kisebb igénye van, mint a RANDI-nak. Olyan gépeken is használható, ahol nincs lehetősége önálló programokat telepítenie (pl. munkahelyi gép, netkávézók).

Elfelejtettem a felhasználónevemet, illetve jelszavamat. Mi a teendő?

A felhasználónevéért, illetve ideiglenes jelszóért hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36-1-501-3300-ás telefonszámon. Ügyfélszámának és telefonos jelszavának igazolását követően adjuk meg felhasználónevét, illetve azt az ideiglenes jelszót, amelyet első a bejelentkezés után meg kell változtatnia.

Milyen adatokat tudok módosítani a Netboon-on keresztül és hol tudom ezt megtenni?

Adatmódosítást a Netboonon keresztül: Beállítások/Adatok módosítása menüpont alatt tud alkalmazni.
Megváltoztatható adatok:

 • Valós idejű adatszolgáltatás (Real Time adatszolgáltatás)
 • E- mail cím változás
 • Mobiltelefonszám változás
 • Beállíthatja, hogy a számláján található különböző pénzügyi eszközök milyen sorrendben kerüljenek elkülönítésre.
 • Kiválaszthatja az alapértelmezett értesítési és visszaigazolási módokat
 • Biztonsági sms jelszóval történő belépés aktiválása

Hol tudok megadni megbízást?

A Netboon felületén való kereskedésnél előre meg kell határozni a kívánt ügylettípust.
Megbízást adni a Kereskedés fülön belül lehetséges Normál, illetve Technikai Daytrade kereskedésben.

Hol látom a számlámmal kapcsolatos információkat?

A számlával kapcsolatos információkat a Számlainformációk menüpont alatt lehet megtalálni.
A számlainformációs menüpontban az éppen aktuális jogi, fizikai, illetve értékpapír egyenleget tudja lekérdezni.

Hol találom az értékpapírszámla számomat?

A szerződés nem tartalmazza az értékpapírszámla számot. Ezt a számlaszámot a Netboon rendszerben, Ügyféladatok menüpont alatt lehet megtekinteni. Bal oldalt jelenik meg, hogy melyik számlatípushoz melyik számlaszám tartozik.

Hol tudom lekérdezni az árfolyamokat?

Netboon/ Piaci Információk/Árfolyamokmenüpont alatt tekintheti meg az árfolyamokat.

Hol látom a pénz és értékpapír forgalmamat?

A Netboon kereskedési rendszeren belül Számlamozgások menüpont alatt a következőket találja:
Forgalom: Pénz- és értképapírforgalom
Pénzforgalmi napló: Itt csak a pénz mozgása látható

Értékpapír-forgalmi napló: Az értékpapírokkal kapcsolatos forgalmat lehet lekövetni.

Mit jelent a 12 órás időzár opció?

Ezzel az opcióval lehetőséget biztosítunk, hogy megválassza, tétlenség esetén mennyi idő elteltével kerüljön kiléptetésre. Az alapértelmezett beállítás 30 perc, azonban bejelentkezéskor lehetőség van a 12 órás időzár kiválasztására. A 12 órás időzár használatával elkerülhető a számítógépek sleep üzemmódja alatt tapasztalható, a kapcsolat megszakadásából adódó kiléptetés is. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 12 órás időzár használata magas kockázattal jár, ne hagyják őrizetlenül számítógépüket, a Netboonból való kilépéshez pedig minden esetben a Kilépés gombot használják.

Mobil Broker

A Mobil Broker kereskedési kézikönyve letölthető innen.

Milyen telefonokon tudom a Mobil Brokert használni?

Erre a linkre kattintva tekinthető meg az a telefonlista, melyeken ez a szolgáltatás elérhető

Hogyan tudok a Mobil Brokerbe belépni?

Amennyiben a Mobil Broker szolgáltatást szeretné használni érintőképernyős mobiltelefonról az alábbi címet kell beírnia a böngészőbe:
https://m.randomcapital.hu

Létezik letölthető Mobil Broker alkalmazás?

iPhone készülékkel rendelkező ügyfeleink díjmentesen letölthetik alkalmazásunkat az Apple Store-ból.

Mekkora adatforgalommal jár a Mobil Broker használata?

Az iPhone-ra kifejlesztett alkalmazás az alábbi adatforgalmat bonyolítja:
- főoldal 1,5-2 Mb/óra (függ a beállított részvények számától) - frissítési idő: 2 másodperc
- aloldal 4-5,2 Mb/óra - frissítési idő: 2 másodperc

A Mobil Broker webes felületének adatforgalma:
- főoldal 300 Kb/óra - az alap részvényekkel, de ez is lehet több, ha sok részvényt vesz fel. frissítési idő: 15 másodperc
- aloldal (OTP-nél vizsgáltuk) 600 Kb/óra frissítési idő: 30 másodperc
- ha a nagy grafikont állította be, akkor 5,3 Mb/óra

Tartós Befektetési Számla

Hogyan tudok Tartós Befektetési Számlát nyitni a Random Capital Zrt.-nél?

Az Ügyfél az Ügyfélszámla, értékpapírszámla vezetéséről az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételéről szóló szerződés aláírásával jogosulttá válik, hogy a jogszabályban meghatározott minimális összeg (amely jelenleg 25.000 Ft) befizetésével vagy beutalásával egyoldalúan kezdeményezze megtakarításainak a Tartós Befektetési Számlán történő lekötését.
Tartós Befektetési Számlához tartozó bankszámlaszám a Netboon kereskedési rendszer Beállítások/Ügyféladatok menüpontjában igényelhető. A TBSZ számla a minimum összeg beérkezését követően válik aktívvá.

Miért éri meg Tartós Befektetési Számlát nyitnom?

A Tartós Befektetési Számlán keletkező nyereség után a 3 éves első lekötési időszakot követő felvétel esetén kedvezményes, 10%-os adót kell fizetni, míg 5 év elteltével a nyereség adómentesen felvehető.

Egy másik társaságnál nyitottam már TBSZ-t az idén, nyithatok a Random Capital Zrt.-nél is ilyen számlát?

A vonatkozó jogszabály csak az egy Társaságnál, egy naptári éven belül nyitható TBSZ-ek számát korlátozza, így akkor is nyithat TBSZ számlát a Random Capital Zrt.-nél, amennyiben már más Társaságnál nyitott egyet az adott évben.

Hogyan utalhatok pénzt a Random Capital Zrt.-nél vezetett Tartós Befektetési Számlámra?

A Tartós Befektetési Számlájának egyedi számlaszámát a Netboon rendszer Beállítások menüpont Ügyféladatok almenüjében találja.

Meddig van lehetőségem befizetni a TBSZ-számlámra?

A Tartós befektetési számlájára csak a megnyitás évében fizethet be, ezt követően nem. Amennyiben a következő évben is szeretne befizetni, úgy lehetősége van minden évben egy új TBSZ számlát megnyitni. Azonban erre is vonatkozik a minimális megnyitási összeg (25 000 Ft), valamint ezen új számlánál a befizetés évét követően kezdődik az 5 éves (3+2 év) lekötési időszak.

Mikor tudom felvenni a Tartós Befektetési Számlán lekötött pénzemet?

A Tartós Befektetési Számlán lekötött pénzéhez Ön bármikor hozzájuthat, azonban ha az első (3. év), vagy második (5. év) lekötési időszak vége előtt veszi fel a TBSZ-en elhelyezett pénzét, úgy nem veheti igénybe a kedvezményes adózást, illetve az adómentességet. Ha az első, illetve második lekötési időszakot megelőző, köztes időszakban megbontja a lekötést, az a TBSZ számla megszűnését jelenti.

Mikor vehetek fel úgy pénzt a TBSZ számlámról, hogy az ne szűnjön meg?

Erre kizárólag az első, 3 éves lekötési időszak végén van lehetősége. Ilyenkor felvehet a számlájáról úgy, hogy a számlán legalább 25 000 Ft értéknek kell maradnia. A felvett összeggel arányos nyereség után 10%-os adót kell fizetnie, azonban a számlán maradt jövedelem-rész továbbra is adómentes. Amennyiben ezzel a lehetőséggel szeretne élni, úgy azt telefonon, e-mailen, postán vagy személyesen mindenképpen a 3. lekötési év vége előtt jelezze Társaságunk felé.

Mi történik a Tartós Befektetési Számlámmal a második lekötési időszak végét követően?

A TBSZ a második lekötési időszak végén megszűnik. Amennyiben nem rendelkezik az azon található összeg és értékpapírok újbóli – szintén 5 évre szóló – lekötéséről, úgy a számlán elhelyezett pénz és értékpapír készlet átkerül a normál ügyfélszámlájára. Ha az újbóli lekötést szeretné kezdeményezni, azt mindenképpen az 5 éves lekötési időszak vége előtt jelezze Társaságunk felé telefonon, e-mailen, postán vagy személyesen.

Egyszerre hány Tartós befektetési Számlám lehet a Random Capital Zrt.-nél?

A vonatkozó jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelően minden új naptári évben nyitható egy új Tartós Befektetési Számla.

Hogyan történik az osztalék jóváírás a Tartós Befektetési Számlán?

Az osztalékra jogosító értékpapír esetében Társaságunk az osztalékfizetést megelőzően értesíti a kibocsátót, hogy a jövedelem Tartós Befektetési Számlán elhelyezett értékpapírból származik, így adót nem kell levonnia.

Milyen ügyleteket lehet kötni TBSZ számlán?

Tartós Befektetési számlán egyaránt lehetőség van napon túli és napon belüli, valamint Technikai Daytrade megbízások megadására.

Lehet-e értékpapírokat transzferálni TBSZ számlára?

A TBSZ-re kizárólag NYESZ átalakításához kapcsolódóan lehet értékpapírt transzferálni.

Más szolgáltatónál nyitott TBSZ számlámat átvihetem a Random Capitalhez?

Az egyes TBSZ számlák közötti átcsoportosítást a törvény tiltja, így a TBSZ számlák más szolgáltatóhoz nem vihetőek át.

Milyen értékpapírokkal kereskedhetek a TBSZ számlámon?

A hatályos jogi szabályozás kizárólag forintban denominált (forintban számított névértékű) értékpapírokkal teszi lehetővé a TBSZ számlán történő kereskedést. Azonban a feltételnek eleget tévő papírokkal bármilyen (tőkeáttételes, short, határidős) típusú ügylet végrehajtható.
A részvények közül a következőkkel nem lehetséges TBSZ számlán kereskedni: AAA, Fotex, Graphisoft, Orco. A befektetési jegyek között is vannak olyanok, amelyeknek névértéke nem forintban van meghatározva. Az egyes értékpapírok névértékét megtalálja a BÉT oldalán.

Amennyiben feltöröm a lekötést, úgy a TBSZ-en elér nyereség/veszteség adózásnál összevonható a normál számlán elért nyereséggel/veszteséggel?

A TBSZ-en és a normál számlán elért nyereség/veszteség két különböző adónem alá tartozik, azok össze nem vonhatóak. Az adókiegyenlítést mind a törvény, mind az APEH egyértelműen tiltja.

A valós idejű adatszolgáltatás, az sms-ben történő visszaigazolás, a biztonsági sms jelszó, illetve a számlaértesítő díja levonásra kerülhet a TBSZ számlámról?

A fenti díjtételeket kizárólag a normál számlájáról tudja fizetni. De amennyiben a normál számláján igényli valamely szolgáltatást, úgy azok minden alszámláján aktiválásra kerülnek.

Nyugdíj Előtakarékossági Számla

Hogyan nyithatok NYESZ-R számlát a Random Capital Zrt.-nél?

NYESZ-számlát azon ügyfeleink nyithatnak, akik aláírták az Ügyfélszámla és értékpapírszámla vezetéséről és az ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokról szóló szerződést. A NYESZ szerződés a Netboon kereskedési rendszer Beállítások menüpontjából érhető el, a szerződéses feltételek pedig elektronikus formában kerülnek elfogadásra.

A szerződés elfogadását követően a Netboon kereskedési rendszer Beállítások/Ügyféladatok menüpontjában található a NYESZ-hez tartozó bankszámlaszám, amelyre kezdeményezhető átutalás.

A NYESZ akkor válik aktívvá, amikor a vonatkozó jogszabályban meghatározott minimum összeg (jelenleg 5.000 Ft) befizetésre, átutalásra, vagy átvezetésre kerül a számlára.

Nyugdíjas nyithat-e NYESZ-R számlát?

Igen.

Milyen következményekkel jár az előtakarékoskodó számára, ha elmulaszt nyilatkozatot tenni a nyugdíj-előtakarékossági számlák "NYESZ-R" megjelöléséről?

A Random Capital Zrt. kizárólag NYESZ-R megjelölésű nyugdíj-előtakarékossági számlákat vezet.

A nyugdíj-előtakarékossági számlákon végzett tranzakciók után mekkora adó mértéke?

A nyugdíj-előtakarékossági számlákon végzett tranzakciók adómentesek.

Mely bevételek adómentesek a NYESZ-R számlán?

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek az adómentes bevételekről szóló 1. számú melléklete a 7.16. b) pontjában meghatározottak alapján:

adómentes a nyugdíj-előtakarékossági számla szerint a tulajdonos követelését növelő jóváírás, ha az

a) a befektetési eszközzel végzett ügylet nyeresége,

b) a befektetési eszköz hozama, kivéve az osztalékból származó jövedelmet;

így osztalékadót NYESZ-R számlán is fizetni kell.

Mit jelent az, hogy a NYESZ-R számlára történő befizetést követően a befizetés összegéig a díjmentesség brókerdíj jóváírásban kerül biztosításra?

Minden egyes, a NYESZ-R számlára történő befizetést (készpénzes befizetést, átutalást, átvezetést) követően, a befizetés összegének megfelelő tranzakció bonyolítható jutalékmentesen.

Egy konkrét példa:
Ön befizet 100.000 Ft-ot. Ez esetben 100.000 x 0,2%, vagyis 200 Ft-os jutalék erejéig ingyenesen teljesülnek megbízásai.

Mikor vehető fel adómentesen a NYESZ-R számlán lévő pénz?

A nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló 2005. évi CLVI. törvény 8. § (4) bekezdése alapján az alábbi feltételeknek együttesen kell fennállniuk:

 • Legalább a NYESZ-R számla megnyitását követő harmadik adóév van.
 • A NYESZ-R számla tulajdonosa igazolni tudja, hogy jogosult a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben  meghatározott nyugdíjra. A nyugdíj célú szolgáltatás igénybevételéhez a NYESZ-R szerződést fel kell mondani, ami a NYESZ-R számla megszüntetésével jár.

Hogyan igazolhatom, hogy jogosult vagyok a NYESZ-R számlámon lévő pénzösszeg nyugdíjszolgáltatásként való (tehát adómentes) felvételére?

Amennyiben Ön jogosult az Szja. törvényben meghatározott nyugdíj valamelyikére, akkor ezen jogosultságát a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv egy jogerős határozatában állapította meg. Ezt a jogerős határozatot kell bemutatnia Társaságunknak.

NYESZ-R számlámra lehet értékpapírt transzferálni?

Nem. A nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló 2005. évi CLVI. törvény 5. § (1) bekezdése alapján NYESZ-R számlára kizárólag pénz fizethető be. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor egy másik szolgáltatónál kötött NYESZ-R számla kerül áthelyezésre, ekkor a  NYESZ-R számlán található értékpapírok teljes egészében áttranszferálhatók.

Miért nem lehet határidőzni vagy TDT-zni a NYESZ-R számlán?

A nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló 2005. évi CLVI. törvény 4. § (4) bekezdése szerint a NYESZ-R számlán található pénzt fedezetként felajánlani nem lehet, óvadék tárgyát nem képezhetik. A TDT és határidős ügyletek esetén pedig nem ellenértéket, hanem fedezetet kell biztosítani.

Hozzájuthatok-e a törvényi feltételek fennállta előtt a NYESZ-R számlám egyenlegéhez?

A NYESZ-R számla bármikor megszüntethető, azonban ha a törvényi feltételek nem állnak fenn, akkor a NYESZ-R számlán keletkező jövedelem adóköteles. Ebben az esetben a számla megszüntetésének évében a számlatulajdonos nem jogosult adójóváírásra, valamint az eddig igénybevett adójóváírásokat 20%-os büntetőkamattal növelten vissza kell fizetnie.

Adatszolgáltatás

Hogyan láthatom a késleltetett tőzsdei árfolyamokat?

A 15 perccel késleltetett adatok bárki számára hozzáférhetőek a Netboon kereskedési rendszer Piaci Információk menüpontjából az Árfolyamokra kattintva, a Mobil Broker kereskedési rendszerben az Árfolyamokra kattintva, illetve a Randi kereskedési rendszerben a kereskedés fül alatt.

Hogyan láthatom a valós idejű tőzsdei adatokat, illetve hogyan tudom kikapcsolni a szolgáltatást?

A valós idejű adatszolgáltatást a Netboon rendszer, Beállítások menüpontjában tudja be-, illetve kikapcsolni. Az adatszolgáltatás díja az egész aktuális hónapra vonatkozóan levonásra kerül a Random Capital Zrt.-nél vezetett számlájáról a bekapcsolás napjától függetlenül.

Mi történik, ha nincs elég fedezet a számlámon az adatszolgáltatás havidíjához?

Amennyiben nincs elegendő fedezet a számláján a valós idejű adatszolgáltatás havidíjának a levonásához, a szolgáltatás bekapcsolására nincs lehetőség, illetve a már bekapcsolt szolgáltatás inaktiválódik. Ez utóbbi esetben a fedezet rendelkezésre állásakor újra be kell kapcsolni a szolgáltatást. A valós idejű adatszolgáltatás havidíja minden esetben a fizikai pénzegyenlegből kerül levonásra.

Adatszolgáltatás lehetséges mobiltelefonon is?

Adatszolgáltatás elérhető Társaságunk Mobil Broker rendszerének igénybe vételével mobiltelefonról is (lista). Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Mobil Broker rendszer az adatszolgáltatáson kívül kereskedési lehetőséget is biztosít ügyfeleink számára (kereskedésre alkalmas mobiltelefonok listája).

Mi a különbség az egy ársávos és az öt ársávos valós idejű adatszolgáltatás között?

Egy ársávos előfizetés esetén az ajánlati könyvben szereplő legjobb eladót és legjobb vevőt látja, míg öt ársávos előfizetés esetén az öt legjobb vevőt és eladót látja.

Tőzsdei adózás

Társaságunk minden évben január 31-ig minden ügyfélnek küld egy részletes listát az előző évi tranzakcióiról a törvényi előírásoknak megfelelően. Ugyanezeket az adatokat a Netboon rendszerből is letöltheti a Számlamozgások/Értékpapírforgalmi napló, illetve Pénzforgalmi napló menüpont alatt. Itt az adatokat Excel-tábla formátumban is lekérheti.

A hatályos adójogszabályok szerint a kötéslista alapján Önnek kell párosítania az ügyleteket és nyilvántartást vezetnie az elért nyereségről/veszteségről.

A Netboon rendszerben található Nyereség/Veszteség kimutatás, Értékpapírforgalmi és Pénzforgalmi napló csak tájékoztató jellegűek. Társaságunk nem rendelkezik engedéllyel adótanácsadásra, valamint nincsen hatásköre az adójogszabályok értelmezésére. Felhívjuk figyelmét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. éve CXVII. törvény 67/A. §-ára, amely az ide vonatkozó szabályokat rögzíti. Ezt figyelembe véve kell ügyfelünknek nyilvántartást vezetnie és a Társaságunk által küldött törvényi előírásoknak megfelelő egyenlegközlő alapján a bevallását elkészítenie.

Ha további kérdései merülnének fel, kérjük, forduljon adózási szakemberhez

Biztonsági sms jelszó

Mit jelent a biztonsági sms jelszó szolgáltatás?

Társaságunk lehetőséget biztosít ügyfeleinek arra, hogy felhasználónevük és jelszavuk párosát egy sms-ben érkező jelszóval erősítsék meg.

Hogyan igényelhetek biztonsági sms jelszót?

A szolgáltatás a Netboon kereskedési rendszer Beállítások menüpontjának Adatok módosítása almenüjében aktiválható.

Hogyan kapcsolhatom ki a szolgáltatást?

A szolgáltatás a Netboon kereskedési rendszer Beállítások menüpontjának Adatok módosítása almenüjében kapcsolható ki.

Mi történik, ha nincs elegendő pénz a számlámon az sms díjának levonásához?

A biztonsági sms jelszó díja a normál számláján található fizikai pénzegyenlegből kerül levonásra. Amennyiben nincs elegendő pénz a számláján, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a 06 1 501 3300-ás telefonszámon. Munkatársunk az azonosítást követően kikapcsolja a szolgáltatást, így korábbi felhasználónevének és jelszavának párosával újra beléphet számlájára.

Fogalmak

Promt piac: Nem határidős piac Itt a teljesítés a szerződés megkötésével egyidejűleg megtörténik.

Határidős piac: Ezen a piacon valamilyen jövőbeli szállítási határidőre adhatnak el, vagy vehetnek a befektetők. A határidő általában meghatározott a tőzsdei határidős ügyleteknél (futures), míg a tőzsdén kívüliek (forward) estében nem.

OTC piac: Értékpapírok tőzsdén kívüli piaca. A tőzsdén kívüli, azaz bankközi piacon leginkább a devizákra és kamatlábakra szóló opciók, valamint az ún. egzotikus opciók kereskedése zajlik.

Normál kereskedés: Normál kereskedés alatt a napon túli ügyletek értendők, melyeket nem kell feltétlen lezárni napon belül.

Daytrade: A daytrade olyan értékpapír tranzakció-pár (vétel-eladás), amely egy kereskedési napon belül zajlik le. A Budapesti Értéktőzsde forgalmának jelentős részét képviseli a daytrade.

TDT: A TDT egy speciális day trade megbízás, amely alapvetően az alábbi tulajdonságokban különbözik a hagyományos day trade megbízástól. Ezek a következők:
A TDT megbízáshoz elég a megbízás értékének a 20%-ával rendelkezni, vagy más szóval a nyitható pozíció mértéke akár 5-ször nagyobb lehet, mint amennyi fedezettel rendelkezünk az adott pillanatban, ezt nevezzük tőkeáttételes megbízásnak. A tőkeáttétel mértéke attól függ, hogy milyen részvényt kívánunk venni.

Shortolás: Részvényeladás annak előzetes birtoklása nélkül. A lényeg, hogy árfolyamesésre játszva, később olcsóbban megvegyük a papírt. Magyarországon a törvény határidős termékek esetében teszi lehetővé.

Long pozíció: Shortolás ellentettje, más néven árfolyam-emelkedésre való spekulálás. Vétellel nyitok egy pozíciót, majd eladással zárom azt.

Piaci ár:  A megbízó részéről egy ár megadása nélküli, a piacon a megbízás teljesítésének pillanatában elérhető legjobb áras vételt vagy eladást jelent.

Limit ár: A limitáras megbízás a tőzsdei termék meghatározott ár alatti vétele, vagy ár feletti eladása. A megbízó által megadott limitáron, vagy annál kedvezőbben teljesíthető.

Stop-limit ár: Egy feltételes ajánlat, amely az ajánlattevő beavatkozása nélkül, automatikusan akkor válik limit ajánlattá, ha az ajánlatban megadott ún. aktiválási áron/árfolyamon vagy annál kedvezőbben ügylet jön létre, az ajánlati könyvben.